O NAS

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

REWITALIZACJA

powrót

TYP

LOKALIZACJA

DATA

INWESTOR

Renowacja kaplicy zamkowej

Racibórz

2016

Miasto Racibórz

Projekt renowacji, przez lata niszczejącej kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza Becketa obejmował, był podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie zawarto: konserwację wątków ceglanych, elementów kamieniarki i polichromii: prace związane z konserwacją portalu w ścianie południowej, prace związane z konserwacją elementów chóru muzycznego (kolumny, balustrada maswerkowa, wsporniki), prace związane z konserwacją polichromii sklepienia pod chórem. W drugim etapie: prace związane z konserwacją sediliów na ścianie północnej, służek i żeber sklepiennych wraz ze zwornikami, prace związane z konserwacją i ekspozycją reliktów wystroju kaplicy dolnej, wątków ceglanych oraz konsol żeber sklepienia i części schodów w grubości ściany wschodniej, prace związane z konserwacją polichromii sklepienia krzyżowo-żebrowego, prace związane z konserwacją elementów chóru muzycznego - dokończenie portalu w ścianie południowej oraz kropielniczki usytuowanej w południowym ościeżu wejścia do kaplicy.

„Kaplica zamkowa św. Tomasza Becketa w Raciborzu otrzymała wyróżnienie za kompleksowe prace restauratorskie oparte na pełnych badaniach archeologicznych, historycznych, architektonicznych i konserwatorskich. Przeprowadzone zostały z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej. Prace pozwoliły na harmonijne wyeksponowanie wszystkich istotnych faz rozwojowych obiektu. „
-Kaplica zamkowa została wyróżniona w konkursie Zabytek Zadbany