O NAS

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

USŁUGA

powrót

TYP

LOKALIZACJA

DATA

INWESTOR

ROZMIAR

Przedszkole

-

2014

-

4280m2

PRZEDSZKOLE KOZY

Projektowany budynek będzie pełnić funkcję przedszkola 9-cio oddziałowego z oddziałami integracyjnymi. Budynek będzie prowadzić działalność placówki przedszkolnej dla dziewięciu oddziałów po trzy sale dla każdej grupy wiekowej. Każda grupa liczy 25-cioro dzieci w wieku 3, 4, 5 lat w tym każda grupa wiekowa posiada odział integracyjny z możliwością uczestniczenia dzieci niepełnosprawnych. Budynek został zaprojektowany na planie litery „C” umożliwiając właściwe nasłonecznienie sal przedszkolnych tworząc wewnętrzny dziedziniec stanowiący dogodne miejsce na zaaranżowania placu zabaw.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w miejscowości Kozy przy ul. Akacjowej, budynek przeznaczony dla dziewięciu oddziałow przedszkolnych z pomieszczeniami obsługi placowki oraz zagospodarowanie terenu. Budynek wolnostojący o rozbudowanej bryle z wyraźnym podziałem na funkcje z głownym wejściem od strony drogi dojazdowej ul. Akacjowej. Budynek piętrowy, niepodpiwniczony. Parter budynku wyniesiony 60 cm powyŜej terenu w strefie wejścia, od stromy połnocno-zachodniej, wyposaŜony w schody zewnętrze i pochylnię dla niepełnosprawnych. Od strony sal przedszkolnych poziom parteru na poziomie terenu umoŜliwiający swobodny dostęp na plac zabaw. Budynek murowany w technologii tradycyjnej z dachem o małym nachyleniu jako stropodach kryty papą, z układem murow attykowych. Budynek utrzymany w charakterze budynku nowoczesnego o prostej bryle w kolorystyce dostosowanej do przeznaczenia obiektu.