Oferta

Oferta

Oferta

Kompleksowe usługi projektowe

Oferujemy kompletne usługi projektowe i budowlane w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego dla budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i mieszkaniowego na rynku krajowym. Poprowadzimy Cię w złożonym procesie od koncepcji po realizację. Przejmiemy nadzór na każdym etapie inwestycji, zarówno nadzór autorski, jak również nadzór inwestycyjny. Możemy przejąć również rolę inwestora zastępczego: działamy wówczas przy realizacji inwestycji budowlanej w roli inwestora, reprezentujemy jego interesy zapewniając prawidłowe i sprawne prowadzenie często bardzo skomplikowanego procesu budowlanego.

Oferta

Projektujemy

Obiekty przemysłowe: zakłady produkcyjne, hale magazynowe, handlowe i przemysłowe
Obiekty biurowe
Obiekty handlowo usługowe: centra konferencyjne, centra handlowo-usługowe, targowiska i hale targowe, hotele, restauracje
Obiekty służby zdrowia: ośrodki zdrowia, szpitale
Obiekty oświatowe: szkoły i przedszkola
Obiekty kultury: hale widowiskowe, teatralno – kinowe
Obiekty technologiczne: oczyszczalni ścieków, sieci sanitarnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Zagospodarowanie terenu: drogi, parkingi, parkingi wielopoziomowe, place manewrowe, place miejskie
Budynki mieszkalne: osiedla mieszkaniowe, budynki wielorodzinne oraz jednorodzinne

Oferta

Wykonujemy:

Projekty architektoniczne
Projekty Aranżacji wnętrz
Projekty wielobranżowe
Projekty renowacji budynków zabytkowych
Badania gruntowe oraz ekspertyzy geotechniczne
Przedmiary i kosztorysy
Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji
Projekty zagospodarowania terenu
Analizy chłonności działki
Audyty energetyczne Inwentaryzacje budowlane
Operaty wodno prawne
Opinie i ekspertyzy techniczne
Wizualizacje 3d

Oferta

Pełnimy usługi nadzoru budowlanego:

Kierownik budowy,
Inspektor nadzoru,
Nadzór autorski

Prezentujemy projekty w firmie modelu 3d, BIMx oraz używamy technologii VR