Project Type
REWITALIZACJA

REWITALIZACJA

RENOWACJA KAPLICY ZAMKOWEJ W RACIBORZU

Projekt renowacji, przez lata niszczejącej kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza Becketa obejmował, byłpodzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie zawarto: konserwację wątków ceglanych, elementówkamieniarki i polichromii: prace związane z konserwacją portalu w ścianie południowej, prace związane zkonserwacją elementów chóru muzycznego (kolumny, balustrada maswerkowa, wsporniki), prace związane zkonserwacją polichromii sklepienia pod chórem. W drugim etapie: prace […]