PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO W PILCHOWICACH KOŁO GLIWIC

Udostępnij

Projekt renowacji, przez lata niszczejącej kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza Becketa obejmował, byłpodzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie zawarto: konserwację wątków ceglanych, elementówkamieniarki i polichromii: prace związane z konserwacją portalu w ścianie południowej, prace związane zkonserwacją elementów chóru muzycznego (kolumny, balustrada maswerkowa, wsporniki), prace związane zkonserwacją polichromii sklepienia pod chórem. W drugim etapie: prace związane z konserwacją sediliów naścianie północnej, służek i żeber sklepiennych wraz ze zwornikami, prace związane z konserwacją i ekspozycjąreliktów wystroju kaplicy dolnej, wątków ceglanych oraz konsol żeber sklepienia i części schodów w grubościściany wschodniej, prace związane z konserwacją polichromii sklepienia krzyżowo-żebrowego, prace związanez konserwacją elementów chóru muzycznego - dokończenie portalu w ścianie południowej oraz kropielniczkiusytuowanej w południowym ościeżu wejścia do kaplicy.

„Kaplica zamkowa św. Tomasza Becketa w Raciborzu otrzymała wyróżnienie za kompleksowe pracerestauratorskie oparte na pełnych badaniach archeologicznych, historycznych, architektonicznych ikonserwatorskich. Przeprowadzone zostały z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej. Pracepozwoliły na harmonijne wyeksponowanie wszystkich istotnych faz rozwojowych obiektu. „ -Kaplica zamkowa została wyróżniona w konkursie Zabytek Zadbany

3432 m2
3432 m2

Powierzchnia zabudowy

213,70 m2
213,70 m2

Powierzchnia całkowita

Pilchowice
Pilchowice

lokalizacja

2023
2023

Realizacja